cách làm cháo cá me

Thưởng thức cháo cá me

Thưởng thức cháo cá me

Cù lao Bắc Phước bao bọc là sông nước lợ nên muốn ăn cháo loài cá này thì về làng Dương. Làng Dương vốn có nghề đan lát và chài lưới. Không nổi tiếng như cháo vạt giường, cháo cá