ếch

Cùng thưởng thức ếch đồng xào môn đúm mương

Cùng thưởng thức ếch đồng xào môn đúm mương

Mắt ếch khi “ăn đèn” có màu hồng trong khe như hai hạt lựu. Chúng sẽ bất động lúc nhìn thẳng vào đèn. Bạn chỉ việc chĩa thật êm, nhanh và thật chính xác vào giữa vòng gom của đèn