Thưởng thức gà hấp lá trúc

Thưởng thức gà hấp lá trúc

Hiện cây trúc rừng rất quý hiếm vì chỉ còn một số ít trên các phum sóc của người dân tộc. Muốn có lá trúc người ta phải băng rừng leo núi vất vả lắm mới hái được những chiếc