món ngon từ rau đắng

Còn thương rau đắng mọc sau hè

Còn thương rau đắng mọc sau hè

Còn nhớ, cứ sau mỗi đợt trời sa mưa giông như hôm nay, thể nào đám rau đắng trong ruộng cũng “nhổ giò” thiệt nhanh. Khi đó, đám trẻ nít trong xóm tụi tôi lại được bữa la cà ngoài