nấm tràm đầu mùa mưa

Mê mẩn nấm tràm đầu mùa mưa ở Đức Huệ

Mê mẩn nấm tràm đầu mùa mưa ở Đức Huệ

Mấy năm trước, nhờ ông anh Lý Thân, một người nghèo mê đồ cổ, rủ về quê ở Lái Thiêu ăn giỗ mà biết được nấm tràm khô. Biết được người đàn bà mấy chục năm ngồi bán nấm trong