thưởng thức nấm mối

Mê mẩn với nấm mối

Mê mẩn với nấm mối

Khi thời tiết thay đổi từ mưa lạnh sang khí trời mát dịu hoặc từ nóng sang mưa, là đến mùa giao phối của mối. Chúng mọc cánh và rời tổ với sức lực đang đỉnh cao. Mối đáng ghét,